Edukacija za licenciranje jahača

JK Western Ranch i AIEW (Associazione Italiana Equitazione Western)     reprezentiraju western jahanje u Hrvatskoj. U sklopu aktivnosti JK Western Rancha održavaju se edkukativni tečajevi western jahanja, u tri kategorije:

  • osnovna edukacija western jahanja
  • edukacija za asistenta trenera western jahanja
  • trenerska licenca (trener western jahanja)

Svaki polaznik koji položi odgovarajući ispit i ostvari pravo na AIEW licencu, postaje vlasnik službene međunarodno priznate svjedodžbe (licence), koja vrijedi u cijeloj Europi i svijetu (AIEW je članica FEI – Federation Equestre Internationale).

U Republici Hrvatskoj (i široj regiji) ispiti za navedene licence mogu se polagati jedino i isključivo na JK Western Ranchu.
 

O terminima polaska edukacijskih tečajeva obavijest možete pronaći na našim web stranicama, direktno putem telefona, ili nam možete poslati upit, odnosno zahtjev za upis, putem našeg
obrasca za kontakt i prijave.

Vezane stranice