Pansionski smještaj, njega i ujahivanje konja

JK Western Ranch nudi jedinstveno kvalitetan ”dnevni boravak” za sve konje koji se nalaze na pasionskom smještaju i mnoštvo sadržaja za njihove vlasnike. Uz našu predanu i savjesnu skrb o konjima (24 sata dnavno / 7 dana u tjednu / 365 dana u godini), konji i njihovi vlasnici mogu uživati u sljedećim sadržajima:

 • 18 boxova (27m2) s gumiranom podlogom (12m2), natkrivenom terasom (15m2) i automatskom pojilicom
 • travnati ispusti (ispaša, cca 20.000m2)
 • zimski ispusti, omeđeni električnim pastirom (cca 5.000m2)
 • vanjsko otvoreno pješčano jahalište (manjež) 50m x 25m
 • zatvoreno pješčano jahalište (Round Pen) 20m promjera
 •  

 • 3 x dnevno hranjenje, 2 x dnevno čišćenje konja, 1 x dnevno četkanje i njega konja
 • svakodnevni višesatni boravak konja u ispustima, na ispaši (osim za iznimno lošeg vremena)
 • uz svaki box osiguran smještaj opreme
 • tuš sa toplom vodom za kupanje konja
 • redovita veterinarska kontrola
 • redovita usluga obrezivanja i potkivanja kopita
 •  

 • klupski prostori za druženje članova kluba JK Western Ranch te vlasnika konja i polaznika škole western jahanja
 • wc, tuš, garderoba i sedlaona za vlasnike konja i jahače
 • osiguran parkirni prostor
 •  

 • na želju vlasnika, moguće svakodnevno lonžiranje konja i kondicijska priprema
 • na želju vlasnika, moguće profesionalno ujahivanje konja i priprema za terensko jahanje

 

Vezane stranice